စိစစ်မှုများ

ကိုယ်ဝန်နှင့် Ovulation စမ်းသပ်မှု

4 ထုတ်ကုန်

1 - 4 ခုဖေါ်ပြခြင်း 4 ခု
ကြည့်ရှုခြင်း
Clearblue ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်မှုအညွှန်းကိန်း
Clearblue ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်မှု 6 Days x1
Clearblue ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်မှု 1minute x1
Clearblue ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဲဥပုံစမ်းသပ်မှု x10

မကြာသေးမီကကြည့်ရှုအားပေး