စိစစ်မှုများ

Interprox

13 ထုတ်ကုန်

1 - 13 ခုဖေါ်ပြခြင်း 13 ခု
ကြည့်ရှုခြင်း
Interpox Plus Conical ဖြီး x6
Interprox brush Conical 1.3 x6
Interprox ဖြီး Cylindrical 1.3 x6
Interprox brush Micro 0.9 x6
Interprox brush Mini Conical 1.0 x6
Interprox ဖြီး Nano ကို 0.6 x6
Interprox pipe cleaner Mini 1.1 x6
Interprox Plus interdental brush Micro x6
Interprox Plus interdental brush Mini Conical x6
Interprox Plus interdental brush အသေးစား x6
Interprox Plus interdental brush Nano x6
Interprox Plus Maxi interdental brush X-x4
Interprox Plus Super Micro brush x6

မကြာသေးမီကကြည့်ရှုအားပေး